Hizmetlerimiz

Liderlik Eğitimleri

Liderlik Gelişim Programları

Volkan Durak

MODÜL-1 KENDİNE LİDERLİK 

MODÜL-2 BAŞKALARINA LİDERLİK 

MODÜL-3 YÖNETSEL İLETİŞİM & STRATEJİLER 

MODÜL-4 21.YY LİDERLİK MODELLERİ

 • 21. Yüzyılda Liderlik 
 • Liderlik Yaklaşımları ve Etkili Liderlik Modelleri 
 • Türk Kültüründe Liderlik
 •  Koçvari Liderlik ve Liderlikte Koçluk Yaklaşımları 
 • Kendini Tanıma Araçları 
 • Başkalarını Tanıma Araçları (Farklılıkları Anlamak) 
 • Duygusal Zeka
 • IQQ (Akıllı Soru Sorma Becerisi) 
 • Delegasyon 
 • Yetki Devri
 • Geri Bildirim 
 • Terfi Yönetimi 
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri 
 • Planlama ve Zaman Yönetimi 
 • İş’te Anlam Arayışı 
 • Rol Modelin İletişim Dili 
 • Takım Oluşturmak 
 • Motivasyon Yönetimi