Hizmetlerimiz

Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi

20230921_124104-1

“İletişimin özünde ve ilk adımında kendini bilmek, kendinin farkında olmak yatar.”

 Eğitimimizde bu ilk adımdan başlayarak katılımcılarımızı hayatın içinden bir gündemle diğer adımlara taşıyoruz.

İnsan bir şeyi kendisi söylediğinde zihin kendini onun peşinden koşmak zorunda hisseder. Eğitim modelimizde anlatmaktan çok katılımcılara buldurmak ve farkındalığın derinliğini arttırmak hedeflenmektedir.

Yolculuğun İçerisinde Neler Var?
 • Kendini ve başkalarını tanıma araçları
 • İletişim Profilleri ve Sosyal Stiller
 • Jenerasyon Farklılıkları
 • Çeşitlilik
 • İlişki Yönetiminde Yaklaşımlar ve Esneklik
 • Profesyonel Yaşamda İletişim
 • İletişimde Alan Yönetimi
 • Bedenin Dili
 • Yazılı İletişimde Tek Kural!
 • Hikâye Aktarımı ile Dinleme Farkındalığı
 • Çatışmanın Parçası mıyım?

Başlıklar